Tag: xo wallet

พาณิชย์ตรึงราคาไข่ไก่ ต่ออายุอาหารสัตว์สินค้าควบคุม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ โดยสาเหตุที่ไข่ไก่มีราคาแพง เนื่องจากช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาผลผลิตไข่ไก่น้อย ประกอบกับต้นทุนของเกษตรกรสูง โดยเฉพาะราคาอาหารไก่ พร้อมชี้ว่า ราคาไข่ไก่ โดยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 4.80 บาท ซึ่งยังต่ำกว่าราคาโครงสร้าง แต่ยังขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคาดว่าภายในเดือนหน้าราคาไข่ไก่จะกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ เน้นน้ำหลักการวิน-วินโมเดล คือ ผู้บริโภค ต้องได้สินค้าในราคาที่สมเหตุสมผล ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตหรือเกษตรกรก็ต้องอยู่ได้ด้วย และวันนี้ นายจุรินทร์ ยังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. โดยมีการพิจารณาทบทวน…