สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการทั้งหมด 7 ตำแหน่ง 263 อัตรา ค่าตอบแทนตั้งแต่ 11,500 – 16,500 บาท รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 140 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สำนักพุทธฯ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการ 52 อัตรา ถึง 20 มี.ค.นี้

ป.ป.ช.รับสมัครนักสืบสวนคดีทุจริต 169 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 33 อัตรา เริ่ม 22 ก.พ. นี้

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จำนวน 40 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะคำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงานราชการ 263 อัตรา ถึง 20 มีนาคมนี้

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

กรณีผู้สมัครสอบ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อ วัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2567 หรือ ภาค ก. พิเศษ ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการให้ สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http:/nia.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการ

ที่มา : ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

เดชา เผย ทนายคู่กรณีไม่ยอมถอนคำร้องครอบครองปรปักษ์ แม้ผู้ตายกราบเท้าก็ไม่ยอมถอนให้

เกิดอะไรขึ้น กับ บิตคอยน์ ราคาร้อนแรงตลอดวัน ทะยาน 2 ล้านบาท!

นศ.-ศิษย์เก่า "อุเทนถวาย" รวมตัวแสดงพลัง 5 จุด ค้านย้ายสถาบัน!

By admin