ธนาคารพาณิชย์ในเวลานี้ ได้ทยอยประกาศแจ้งปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดอยู่ที่ 1.75% ต่อปี ส่งผลให้ปัจจุบัน ณ 16 เมษายน 2566 ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ ของธนาคาร เริ่มปรับขึ้นแล้วมีอัตราน่าสนใจแค่ไหน เป็นอย่างไรบ้าง?

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ 3-24 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.55% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.85% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.95% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.6% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.77% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.85% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.15% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.65% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.67-0.72% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.75-0.8% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.1-1.15% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.35-1.45% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.82% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.95% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.75% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.75% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.85% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.2% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.55% ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.125% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.65% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.9% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.4% ต่อปี

ธนาคารยูโอบี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.1-0.35% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.45-0.6% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.2-0.7% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 0.2-1% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 0.2-1.25% ต่อปี

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปีคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.75% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.75% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.15% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.5% ต่อปี

ธนาคารทิสโก้
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25-2% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 1.1-1.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.2-1.4% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.5-1.6% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.6-1.75% ต่อปี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.95-1.1% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.1-1.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35-1.5% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.5-1.65% ต่อปี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.9% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.15% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.2% ต่อปี

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
-ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.4% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.95% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.05% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35-1.9% ต่อปี
-ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.55% ต่อปี

(ข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 16 เมษายน 2566)

By admin