นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ขบ. มีความตั้งใจพัฒนาระบบการให้บริการชำระภาษีออนไลน์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (จยย.) เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกประชาชน ปัจจุบันมีช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ เช่น การชำระภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ขบ. https://eservice.dlt.go.th, แอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอพพลิเคชั่น mPAY และ Truemoney Wallet

ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสะดวก และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้ ขบ. แนะนำผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี  90 วัน ทั้งนี้ รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถ จยย.อายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

นายเสกสม กล่าวต่อว่า สำหรับ เดือน ก.ย.65 ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จัดเก็บภาษีรถประจำปีของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้ทั้งสิ้น 771,819,853.13 บาท มีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ รวม 69,871 คัน แบ่งเป็น แอพ DLT Vehicle Tax จำนวน 19,326 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 37,492 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 12,186 คัน ผ่านแอพ mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 867 คัน

ส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการ 366,667 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 77,275 คัน ศูนย์บริการร่วมคมนาคม 3,593 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ 526 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 1,493 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำเดือน ก.ย.65 ทั้งสิ้น 519,425 คัน

นายเสกสม กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพฯ DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ โดยในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจาก ขบ.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

แม้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ ขบ. แนะนำให้เจ้าของรถชำระภาษีออนไลน์ ไม่ว่าจะชำระผ่านทางเว็บไซต์ ขบ. https://eservice.dlt.go.th หรือแอพ DLT Vehicle Tax เนื่องจากสะดวกและลดภาระการต้องเดินทางการเข้ามาชำระภาษีที่ภายในสำนักงานขนส่ง หรือจะใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการประชาชน

นายเสกสม กล่าวด้วยว่า สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการในวันและเวลาราชการ โดยภายในศูนย์บริการร่วมคมนาคมยังมีตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนและได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที.

By admin